www.muangthai-mtm.com

บริการจัดพิธีการต่างๆ

1683636786276

บริการจัดพิธีการต่างๆ
• จัดอาสนะและเครื่องอัฐบริขาร สำหรับพระภิกษุสงฆ์                              • ตั้งโต๊ะหมู่บูชา และดอกไม้
• นิมนต์พระและรับส่งพระจากวัด
• จัดอาหารถวายพระ
• จัดอาหารถวายเจ้าที่
• จัดเครื่องไทยธรรมถวายพระ                                                      • เชิญท่านราชครูพราหมณ์ ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ฯลฯ