www.muangthai-mtm.com

บริการบริหารอาคาร

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย (นิติบุคคลอาคารชุด) เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ศูนย์การค้าชุมชน และอาคารจอดรถยนต์ มากว่า 25 ปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระท่านเจ้าของโครงการ ให้บริการจัดการอาคารครบวงจรอย่างมืออาชีพ
• วางแผนการบริหารจัดการอาคาร
• จัดทำงบประมาณสำหรับการบริหารอาคาร
• จัดบุคลากรสำหรับบริหารอาคาร เช่น ผู้จัดการอาคาร พนักงานต้อนรับ พนักงานธุรการ ฯลฯ
• จัดทำบัญชีและการเงินของอาคาร