www.muangthai-mtm.com

บริการพ่นน้ำยา Covid-19

บริการพ่นน้ำยา Covid-19
บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในอากาศและผิวสัมผัสต่างๆ ภายในอาคาร โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านฆ่าเชื้อและสุขอนามัยโดยตรง ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการอย่างถูกวิธี สามารถป้องกัน ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและโรคติดต่อจากคนสู่คนในรูปแบบต่างๆ อาทิ Covid-19 ไข้หวัดใหญ่(H1N1) ไข้หวัดนก(H5N1) วัณโรค  ไวรัสตับอักเสบB โรคมือเท้าปาก โรคเมอร์ส โรคซาร์ส เป็นต้น รวมทั้งขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยนวัตกรรมเครื่องพ่น ULV และเทคนิคการพ่นฆ่าเชื้อละอองฝอยความละเอียดสูง ทำให้สามารถดักจับเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย ได้อย่างดีเยี่ยม แม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง เราเลือกใช้ผลิตภัทฑ์ฆ่าเชื้อคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีเอกสารรับรองชัดเจนจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีสารกัดกร่อน ไม่มีสารอันตราย เน้นความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ (Eco Friendly) ให้คุณมั่นใจได้ว่าพื้นที่ของคุณ และคนที่คุณรัก ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างดีที่สุด